Mat-Miljølaboratoriet kan tilby akkrediterte kjemiske og mikrobiologiske analysar.

Vi hjelper med å avgjere kva prøver og metodar som er riktig for din situasjon. Mikrobiologiske analysar er tilgjengelege for eit breitt spekter av næringsmiddel og -produkt, vass- og miljøprøver. Les mer…

Våre kjemiske anlaysar hjeper bedrifter med å oppfylle regulatoriske krav til mat og miljøsikkerheit. Vi kan også gi råd om prøvetaking og utarbeide prøvetakingsplanar. Les mer…

Ta kontakt for rådgjeving om prøvetaking, prøvetakingsplanlegging, haldbarheitstesting og resultatvurdering. Kontakt oss…