Vassanalysar

Mat-Miljølaboratoriet AS utfører dei mest aktuelle analysane på vatn for kommunale og private vassverk og for dei som har privat vassforsyning. Vi utfører også aktuelle analysar på sjø- og avlaupsvatn.   

Trykk på lenka under for å sjå ei liste over våre akkrediterte analyser, kva standarda vi refererer til og hvilke objekter vi utfører akkrediterte analyser på. Ta kontakt om de ønska meir utfyllande informasjon om vårt analysetilbod.   

Oversikt over standardreferansar og objekt for analyser

 

Kjemiske og fysikalske analysar

 • pH
 • Ledningsevne
 • Farge
 • UV-transmisjon
 • Turbiditet
 • Total fosfor
 • Jern
 • Suspendert Stoff
 • COD-Mn
 • COD-Cd
 • Lukt og smak 

Mikrobiologiske analysar

 • Dyrkbare mikroorganismar (kimtal)
 • Koliforme bakterier
 • E.coli
 • Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
 • Intestinale enterokokkar
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Sporer av sulfittreduserende anaerobe mikroorganismer (Clostridium)

Laboratoriet oppfyller krava som er stilt til analyse av drikkevatn i drikkevannsforskriften (prøvegruppe A). Laboratoriet er også behjelpeleg med veiledning og bestilling av utstyr for prøvetaking under prøvegruppe B. 

Ta gjerne kontakt om det er noko du lurer på angåande metodeval, prøvetype eller liknande.