Næringsmiddelanalysar 

Mat- Miljølaboratoriet tilbyr eit beidt spekter av mikrobiologiske og kjemiske analysar i forhold til mattryggleik, prosesshygiene, matkvalitet, haldbadheitstesting og produksjonsanalysar

Trykk på lenka under for å sjå ei liste over våre akkrediterte analyser, kva standarda vi refererer til og hvilke objekter vi utfører akkrediterte analyser på. Ta kontakt om de ønska meir utfyllande informasjon om vårt analysetilbod.  

Oversikt over standardreferansar og objekt for analyser

Kjemiske analysar

 • Total flyktig nitrogen
 • Feitt
 • Vanninnhold 
 • Aske
 • Innhold av nitrogen og råprotein (etter Dumas-prinsippet)
 • Innhold av nitrogen og råprotein og vassløysleg råprotein (etter Kjeldahl-prinsippet)
 • NaCl (salt)
 • Biogene aminer: Histamin, Cadaverin, Tyramin og Putresin
 • pH

Hovudsakleg er kjemiske analysar er retta mot fisk og fiskemjøl, men vi kan ofte tilpasse metodane til andre typer prøver etter avtale. 

Mikrobiologiske analysar

 • Salmonella 
 • Listeria monocytogenes (kvantitativ og kvalitativ)
 • Aerobe mikroorganismar (kimtal)
 • Enterobacteriaceae 
 • Termotolerante koliforme bakterier og E.coli (næringsmidler og fôr)
 • Koliforme bakterier og termotolerante koliforme bakterier (sjømat)
 • Koagulasepositive stafylokokker
 • Presumptiv Bacillus cereus
 • Enterokokkar
 • Clostridium perfringens

Veterinærmedisin

 • Trikinlarver